Äärekivide paigaldusjuhend

Teedeehituses kasutatakse kahte tüüpi betoonist äärekive:

-Sõidutee äärekivid

Kasutusalaks põhiliselt parklad,tänavad,platsid ehk siis rohkem sellised kohad kus toimub autoliiklus.Kivi mõõdud on 290x150x800mm.Paigaldusel kivi pind jääb teekattest kõrgem.
 
-Kõnnitee äärekivid

Kasutatakse kõnniteede ääred,peenarde ja muruplatside piiramine jne.Kivi mõõdud on 200x80x1000mm.Paigaldust võib teostada kahel viisil:teepinnaga tasa või jättes teepinnast kõrgemal kuni 10cm.
 
Paigaldus

1.Ettevalmistustööks on mahamärkimine,kõrguste arvutus.Arvestama peab sellega kui palju kivid platsist kõrgemale jäävad.Aluskihiks panna ca.10cm killustikku mis tuleb tihendada pinnasetihendajaga.
2.Edasine paigaldus toimub betooniga mark B15,mille kihi paksus kivi alla teha ca. 5cm.
3.Äärekivid paigaldada nööri järgi jälgides vesiloodiga,et kivid oleksid pealt loodis.
4.Kui olete mingi osa paika saanud siis tuleb kivid jätkukohtadest eest ja tagant kindlustada.Selleks teha betoonpadjad.Jälgida seda,et betoon ei oleks pärast kõrgem kui tulevase teekatte aluspind.
5.Kraav,kivide ümber täita killustikuga ja tihendada.Samal päeval seda teha aga ei tohi,sest betoon pole kivistunud.