Üldjuhend

1. Ehitusplatsile toodud kivid tuleb eflorestsentsinähtude vähendamiseks võimalikult kiiresti vabastada transportkilest. Alused kividega tuleb ladustada tasasele pinnale.
2. Tulevase platsi või tee piiride märkimisel tuleb jälgida ehitusjoonist. Äärekivide alla minev platsiosa peab jääma platsi või tee piiride sisse.
3. Pinnas kooritakse sillutiskivi, paigalduskihi, aluskihtide ja vajadusel tugikihi paksuse võrra. Tuleb jälgida,et aluskihi alla ei jääks kõduneda võivaid materjale: kasvumulda, turvast, juuri, saepuru, ehitusprahti.
4. Tarvilikud kalded saab anda platsile anda juba aluspinnase tasandamisel. Soovitav on teha võimalikult detailne joonis platsi alla jäävatest kommunikatsioonidest ja trassidest (vesi, gaas,elekter, kanalisatsioon,telefon või muu andmeside).
5. Tugi- ja aluskihi ehitusel lähtutakse alati pinnase omadustest, kasutatava täitematerjali kandevõimest ja tulevase tee või platsi kasutusalast. Minimaalne kalle jäetakse 10 mm platsi jooksva meetri kohta.Eelnevalt ühtlaselt koormatud aluspinna korral võib tugikihi ehitamata jätta (kui see pole vastuolus ehitusjoonistega). Eelnevalt ebaühtlaselt koormatud aluspinna korral (nt. garaazi sissesõidurajad pinnaseteedena) tuleb ehitada piisava paksusega, killustikust tugikiht.
6. Tugikihiks kasutatakse killustikku fraktsiooniga 32-64 mm.
7. Aluskihiks kasutakse killustikku fraktsiooniga 16-32 mm (või jämedateralist kruusa), kihi paksusega 150-400 mm. Killustiku tihendamiseks tuleb kasutada sobiva võimsusega vibroseadmeid. Tihendatakse kihtide kaupa.
8. Tugi- ja aluskihtide laotamisel ja tasandamisel kontrollitakse tulemust mõõteriistaga. Aluskihi ehitamisel tehtud vigu ja hooletust ei varja ka kõige kaunim sillutuskivi!
9. Uputatavad äärekivid paigaldatakse oma kohale poolkuiva või kuiva liiv- või konstruktsioonibetooniga,mark B-15 (GOST: M-200)
10. Kivide paigaldamine ilma dreeniva kihita, otse kiledele või betoonidele pole lubatud.
11. Paigalduskihi tegemiseks kasutakse killustikusõelmeid või peenemat liiva (fraktsioon 0-5 mm).Paigalduskiht paksusega kuni 50 mm tasandatakse hoolikalt ja vajadusel tihendatakse täiendavalt.Lõplikult valmis alusel ei ole soovitav kõndida.
12. Kivid laotakse tihedalt külg-külje vastu rida- või lõikhaaval, vuugi kivide vahele moodustab vuugieend.Ilma eendita kivide puhul jäetakse vuugi laiuseks 2-3 mm.
13. Töötamisel kasutage tugevamast nahast töökindaid! Kivide teravad servad võivad vigastada Teie käsi!
14. Värvikivide, figuur-ja ringlaotise puhul järgige ette antud mustrijoonist. Sillutisse jäävate objektide(näiteks vihmaveerennid, kaevud,postid) ümbrus laotakse täiskividega; kui järgmine kivi ei mahu enam kohale, jäetakse see koht esialgu tühjaks.
15. Töö lõppjärgus täidetakse tühjad kohad parajaks lõigatud kividega. Kui lõikus tundub keeruline,valmistage šabloon. Kive saab tükeldada kivigiljotiini või ketaslõikuriga. NB! Kivide mehhaanilisel töötlemisel kasutage kindlasti kaitseprille ja tolmumaski!
16. Kui sillutis on paigas, täidetakse vuugid kohe peene, kuiva liivaga. Tööriistaks sobib luud või muruhari.Liiv seob kivid ja ei lase neil viltu vajuda.
17. Nüüd tasandatakse ja tihendatakse valmis laotis sobiva võimsusega vibroplaadi abil. Valmis pinna tasasust kontrollitakse rihtlatiga.
18. Lõpuks puistatakse sillutisele veelkord peent , kuiva liiva ja täidetakse vuugid lõplikult. Pärast vihma või platsi pesu tuleb kontrollida, et vuugid oleksid liivaga täidetud, vajadusel tuleb täita vuuke kogu platsi või tee ekspluatatsiooni jooksul.